Priser
Gärdsgård i Skåne

Priser på uppsatt gärdsgård inkl. material:


Smålandsgärdsgård och trolgärdsgård med slanor och störar av senvuxen gran: 548 kr/m (exkl. moms)

- smålandsgärdsgården är den typ av gärdsgård vi oftast ser. Den består av kluvna och hela slanor, störpar med c:a 80 cm:s mellanrum samt vidjor. Trolgärdsgården skiljer sig enbart genom att den inte har några kluvna slanor.


Standardhöjd är c:a 110 cm (störarna c:a 170 cm).

Slanorna sätts med c:a 10 cm:s mellanrum.


Kortgärdsgård och snedgärdsgård med slanor och störar av senvuxen gran: 598 kr/m (exkl. moms)

- i kortgärdsgården går slanorna endast genom 3 - 4 störpar. Störparen kan lutas för ökad stabilitet, vilket ger en snedgärdsgård.


Höjd och täthet kan varieras. Eventuella ändringar från standard kan påverka priset!


Fraktkostnad tillkommer!

Gärdsgård i Skåne | Stoppgatan 7 | 298 31 Tollarp | 0706-289009 | handla@gardsgardiskane.se | www.gardsgardiskane.se

Copyright © All Rights Reserved