Gärdsgård i Skåne
Gärdsgård i Skåne

Välkommen till Gärdsgård i Skåne


Gärdsgård i Skåne är ett företag startat 2009 med sitt säte i Tollarp, 2 mil sydväst om Kristianstad. Företaget riktar sig till kunder i södra Sverige.


Jag som startat och driver företaget heter Magnus  Nilsson och är född 1974. Så länge jag kan minnas  har jag haft ett stort intresse för gammaldags  landsbygd i allmänhet och traditionellt hantverk i  synnerhet. Trägärdsgård är enligt mitt tycke ett av  de vackraste inslagen i vår landsbygd. Tyvärr har  det blivit ett allt ovanligare inslag, framför allt i  den  skånska landsbygden.


Dessa faktorer ledde till att jag våren 2009 utbildade mig i gärdsgårdsbygge. Med mitt företagande hoppas jag framför allt kunna bidra till att bevara en mer än tvåtusenårig tradition samt att hjälpa andra som värdesätter en vacker landsbygd!

Tollarp den 10 juni 2009

Gärdsgård i Skåne | Stoppgatan 7 | 298 31 Tollarp | 0706-289009 | handla@gardsgardiskane.se | www.gardsgardiskane.se

Copyright © All Rights Reserved